2106205058 ΘΕΜΙΔΟΣ 13, Κηφισιά alex@maris-martech.gr

 

  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η Τεχνική Μελετική Εταιρεία MARTECH, έχει την έδρα της στην Κηφισιά Αττικής και δραστηριοποιείται στους τομείς της μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Με επικεφαλής τους Αλέξανδρο και Μάρκο Μαρή, καθώς και ένα δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε κατασκευαστική πρόκληση.
 

Βασική μας προτεραιότητα είναι η άμεση, ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας μέσα από αξιόπιστες, υπεύθυνες και ποιοτικές λύσεις για κάθε τύπο έργου.

 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Μελέτες Πολιτικού Μηχανικού

Μελέτες Πολιτικού Μηχανικού

Με εμπειρία άνω των 20 ετών στις στατικές μελέτες, το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών για κτίρια κάθε μορφής και χρήσης, είτε πρόκειται για νέες κατασκευές είτε για ενισχύσεις υφισταμένων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των απαιτούμενων μελετών και εγκρίσεων για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ενώ διαθέτουμε εξειδίκευση στην Πολεοδομική Νομοθεσία και στη Νομοθεσία Αδειοδότησης Βιομηχανιών-Βιοτεχνιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Στο γραφείο μας συντάσσονται ολοκληρωμένες αρχιτεκτονικές μελέτες, τόσο για επαγγελματικά κτίρια όσο και για κατοικίες, με γνώμονα την αισθητική και τη λειτουργικότητα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μηχανολογικές Μελέτες

Μηχανολογικές Μελέτες

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη όλων των απαραιτήτων Η/Μ μελετών για την αδειοδότηση και την κατασκευή κτιρίων, καθώς και σχέδια εφαρμογής των διαφόρων εγκαταστάσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Υπηρεσίες Συμβούλου Έργου

Υπηρεσίες Συμβούλου Έργου

Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια ενός έργου, από το σχεδιασμό και τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία έως την ολοκλήρωση και τον τελικό του έλεγχο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ